Goed onderhoud geeft minder storingen, een hoger rendement en een langere levensduur van uw gastoestellen.

Onderhoudsbedrijven werken volgens een onderhoudscontract met verplichtingen voor de klant.
Een contract kan u verplichten, dat u (via automatische incasso) een bedrag vooraf betaalt, voordat uw cv ketel  periodiek wordt onderhouden.
Volgens een 16 maanden cyclus brand uw cv ketel één of twee winters naar gelang in welke maand onderhoudt plaats vindt aan uw cv ketel.
Een HR cv ketel kan dus ook 2 winters ofwel 24 maanden probleemloos branden.
Is een onderhoudscontract met verplichtingen die u vooraf betaalt wel zo voordelig voor u?

Wat is de kwaliteit van deze onderhoudscontracten die worden aangeboden?
Uit de praktijk horen wij van mensen dat een monteur hun cv ketel binnen 15 minuten een onderhoudsbeurt heeft gegeven.
Een belangrijke vraag hierbij is, kan een servicemonteur binnen 15 minuten uw cv ketel vakbekwaam onderhouden, de verplichte controle's uitvoeren zoals de cv ketel fabrikanten dat voorschrijft voor een veilige werking met een hoog rendement?     
 
Een HR CV ketel kan door nalatig onderhoud of slechte montage het zeer giftige dodelijke Co gas produceren.
Onze ervaring is, dat ook CV ketels met een HR label (hoog rendement) na een paar jaar, door slecht onderhoud of vervuiling, een slechte warmteoverdracht in de warmtewisselaar hebben en daardoor zonder ook maar één storing, onnodig te veel aardgas gebruiken. 

Hoe is onze werkwijze bij periodiek onderhoud?
Na een vrijblijvende mondelinge overeenkomst wordt u periodiek door ons gebeld voor een afspraak wanneer uw CV ketel een onderhoud beurt nodig heeft.
Er zijn gastoestellen of cv ketels die jaarlijks onderhoud nodig hebben, maar bij de meeste hr cv ketels, is een goed uitgevoerde onderhoudbeurt om de 24 maaden voldoende voor het behouden van Hoog Rendement en een zo laag mogelijk jaarlijks gasverbruik.

"Wat is volgens ons bedrijf goed onderhoud"!
Goed onderhoud begint bij een cv ketel, met het demonteren van de mantel en service-luik of brander om de warmtewisselaar goed bereikbaar te maken.
Wij beginnen inwendig de warmtewisselaar te reinigen met speciale schraap- of borstelgereedschap.
Vervolgens gebruiken wij perslucht of zelfs hoge waterdruk om alle vervuiling zo goed mogelijk te verwijderen.
Hoe schoner het metaaloppervlak inwendig van de warmtewisselaar is en blijft, hoe zuiniger uw cv ketel omgaat met aardgas.
Het belangrijkste voor een goed rendement is dus, dat de hete rookgassen zo goed mogelijk de volledige warmte kan kunnen afgeven aan een schoon metaalopervlak van de warmtewisselaar, die deze warmte vervolgens weer afgeeft aan het rondcirculerende cv water in uw CV ketel.
Hoe schoner uw cv ketel is, des te hoger zal het stookrendement zijn met een lager gasverbruik, wat weer goed is voor een schoner millieu en uw jaarlijkse energiekosten.

Vervolgens reinigen/controleren wij de aanwezige ontsteking- /ionisatieonerdelen incl. ventilator. 
Bij iedere HR CV ketel controleren wij de beide aanwezige sifons in de afvoerbuizen op verstoppingen en lekkage.
Om er zeker van te zijn dat, uw CV ketel een veilige en schone verbranding heeft wordt altijd het Co/Co2 percentage gecontroleerd.
Bij een combi CV ketel wordt tevens de temperatuur en uitstroomhoeveelheid warmwater gemeten.
Als laatste worden regel- en randapparatuur gecontroleerd en eventueel water bijgevuld.

Alleen met deze meetgegevens kan de monteur beoordelen, of "Uw HR CV ketel nog voldoet aan de fabrieksopgave."

Wanneer een onderdeel aan vervanging toe is wordt dat met u besproken, zoals bijvoorbeeld bij een defect expansievat etc.
Op uw verzoek gaan wij deze dan direct of later vervangen.

Na een telefoontje leveren wij vrijblijvend zonder vast contract zolang u wilt vakbekwaam reparatie en onderhoud aan uw gastoestel of cv ketel.             

Voor meer info E-mail adres: f.j.hoek@installatiebedrijffranshoek.nl
TOP

   *
Goed onderhoud aan uw gastoestellen en/of cv ketels verrichten is alleen mogelijk met jaarlijks gecertificeerde meetinstrumenten.
Voor het zuinig afstellen van de brander in uw cv ketel of in andere gastoestellen is bijvoorbeeld een goede milibar-drukmeter noodzakelijk.
Om bijvoorbeeld de rookgasafvoer van uw cv ketel aan de vereiste milieu normen af te stellen is een jaarlijks gekalibreerde Eurolyzer OC onmisbaar.
Bij gasleidingcontrole of na het aanleggen van een nieuwe gasleiding wordt deze altijd door ons op dichtheid gekontroleerd met een bar drukmeter.